Basis CMYK

 

Spruijt & Spruyt is een uitgeverij die jou persoonlijk wil helpen je boek te publiceren. Daarvoor vinden wij een professioneel contact van groot belang.

Bij René Spruijt kun je terecht met je vragen over de tekst en John Spruyt zet zijn creativiteit in om een oorspronkelijke lay-out voor jouw boek te maken.

Wij kunnen je ook helpen met de eindredactie van de tekst. Tevens zorgen wij voor een drukker die je boek met zorg uit de pers haalt.

We brengen je ook een schrijfwedstrijd van onze klanten onder je aandacht. Onze resultaten kunnen op aandacht in de lokale pers rekenen.

In overleg met schrijver(s) hebben we zo al diverse malen met succes opvallende boeken op de markt gebracht. Is jouw boek ons volgende project?