Opzet

“Schrijf bij deze foto/dit kunstwerk/dit lied een verhaal”, dat is een vaste opdracht in menige schrijfcursus. Vier auteurs hebben dit concept tot in de puntjes uitgewerkt bij twee foto’s en dat leverde dus acht verhalen op: de bundel koud en teder.

Wil je meedoen aan hun volgende project – doe dan mee aan de schrijfwedstrijd, die loopt tot 30 november 2015.

De beste verhalen worden in de nieuwe bundel opgenomen.

In het reglement hieronder staat alles wat je moet weten om mee te kunnen doen.

 

Reglement

 1. De schrijfwedstrijd is bedoeld voor zowel ervaren als minder ervaren schrijvers.
 2. Schrijf in goed Nederlands een verhaal van 1500 tot 6000 woorden bij kunstwerk 1 en/of 2 (zie punt 15).
 3. Opsturen in een Wordbestand, lettertype Calibri, lettergrootte 11 punts, met paginanummering, naar marc@marcalphons.nl. Het bestand mag geen plaatjes of afbeeldingen bevatten. Ook de auteursnaam niet vermelden. Naam en contactgegevens dienen in de begeleidende mail te staan. Gebruik van pseudoniem is toegestaan.
 4. Men kan deelnemen nadat de 10 euro wedstrijdbijdrage is ontvangen in de crowdfunding dan wel op NL89ABNA0478974094 t.n.v. R. Spruijt o.v.v. schrijfwedstrijd.
 5. Deadline 30 november 2015. Verhalen die na die datum worden ontvangen, worden niet gelezen.
 6. De uitslag wordt op 1 februari 2016 bekendgemaakt.
 7. De jury bestaat uit de vier auteurs van koud en teder.
 8. De jury selecteert bij elk kunstwerk minimaal één, maximaal vier verhalen, afhankelijk van de kwaliteit. Deze in totaal twee tot acht verhalen doen mee aan een nieuwe verhalenbundel die voorjaar 2016 zal verschijnen.
 9. De eerste tien net-niet geselecteerde inzendingen krijgen per mail een leesrapport.
 10. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Niet geselecteerde werken worden door ons vernietigd (dus inzenders moeten zelf een kopie bewaren).
 11. Bij onvoldoende crowdfunding of onvoldoende kwalitatief goede verhalen wordt het project afgeblazen.
 12. De inzending mag niet eerder zijn gepubliceerd. Ook prijswinnende verhalen van schrijfwedstrijden elders zijn uitgesloten. De inzender draagt alle rechten over aan de samenstellers van de bundel.
 13. De samenstellers zullen geselecteerde inzendingen redigeren, vanzelfsprekend in overleg met de auteur.
 14. Door inzending verklaren de auteurs zich akkoord met dit wedstrijdreglement.
 15. De opdrachten:

1 – schrijf een verhaal bij de trappen op bijgaande foto.

2 – schrijf een verhaal bij het beeldje op bijgaande foto.

Het verhaal mag een heel vrije interpretatie van, of associatie bij, het kunstwerk zijn.

 

De kunstwerken

trappen Trappen                                         Beeldje     Beeld

>>Hires trappen te downloaden<<                                                     >>Hires Beeld te downloaden<<